Om nevrokiropraktikk

Som medisin er kiropraktikk en profesjon som har individuelle spesialister. Disse spesialistene er i utgangspunktet kiropraktorer med minst 2 års erfaring etter endt turnustjeneste. I tillegg har de 3 års spesialisering i nevrologi. For å kunne kalle seg kiropraktiker med spesialitet i nevrologi, må man ha passert en skriftlig og praktisk eksamen i regi av The American Chiropractic Neurology Board (ACNB). ACNB er godkjent av NOCA, som er det høyeste akkrediterings organet i USA.

 

Hva er forskjellen mellom vanlig kiropraktikk og nevrokiropraktikk?

 

Vanlig kiropraktikk

 

For folk flest er kiropraktikk en behandling som bygger på forståelsen av at god helse avhenger av et funksjonelt nervesystem, spesielt de nervene som springer ut fra ryggraden. Sykdom og skader oppstår ved kroppens manglende kapasitet til å tilpasse seg omgivelsene. Kiropraktikk ønsker å lege disse skadene. Ikke ved å bruke medisin og kjemikalier, men ved å lokalisere og behandle de muskelære/ skjelletale områdene på kroppen som fungerer dårlig.

 

Nevrokiropraktikk

 

En kiropraktiker som er spesialisert i nevrologi er trenet i å undersøke og observere detaljer for å få forstå helheten. De vurderer både de muskulære og nevrologiske symptomer, redegjører for lokalisering av årsakene og konkluderer med en diagnose. Den nevrologiske diagnoseringen er kompleks og sammensatt. Den utføres ofte ved hjelp av ulike avanserte tester f.eks øyets bevegelse og balansetester. Basert på diagnosen vil behandlingen opprette balanse i klientens nevrologi ved bruk av ulike teknikker. Disse spenner over vanlig kiropraktiske behandlinger til bruk av spesialisert utstyr og trening.

 

Nevrologisk diagnostikk og behandling har vist å gi målbare objektive forandringer for klienter.

 

Nevrokiropraktikk er en behandling som har gitt resultater for pasienter med ADHD, balanseproblemer, svimmelhet, øresus, kvalme, utbrenthet, tilbakevendende lidelser, kroniske smerter, lav energi og for klienter mer komplekse sykdomsbilder

 

Hvis du er opptatt av forebyggende helse er nevrokiropraktikk en effektiv behandling. Den bidrar til å balansere kroppens slik at du kan få frem det beste i seg selv og andre.

 

Kim Lauvring, kiropraktiker og DACNB, er dansk og har bodd i Norge siden 1995. Han er utdannet kiropraktiker i England og er spesialist i nevrologi siden 1994. Han er en av de i Norge som har lengst erfaring innen nevrokiropraktikk. Han har drevet privatprakis siden 1990.